Kaukolämpöliittymä

Irtisanoutuminen

Kaukolämmön irtisanomisilmoitus

Täytä tähän kaukolämmöstä irtisanottavan kiinteistön tiedot sekä toivottu katkaisuajankohta. Kaukolämmön sopimusehtojen mukaan Helen Oy:lla on oikeus periä liittymisjohdon ja muiden lämmöntoimitukselle tarpeellisten laitteistojen ja laitteiden mahdollisesta purkamisesta ja asiakkaan verkosta erottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarjouspyyntö
Avaa päivämäärävalitsin

Omistajan tiedot

Huomioithan, mikäli lämpösopimus on useamman henkilön/yrityksen nimissä, että olet valtuutettu irtisanomisilmoituksen tekemiseen. Tarvittaessa voit toimittaa Helenille valtakirjan liitteenä.

Omistaja

Omistajan tiedot

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön tiedot

Sopimuskumppanit

Sopimuskumppanit

Laskutustiedot

Laskutustiedot

Katkaisutyön maksaja

Katkaisulasku laskutetaan, kun katkaisutyöt ovat tehty.
Liitteet

Liitteet

Kaukolämpöliittymä

Irtisanoutuminen

Tarjouspyynnön yhteenveto

Kiinteistön tiedot

Toivottu irtisanomisajankohta
-
Kohteen käyttöpaikkatunnus
-
Kohteen nimi
-
Toive kaivuu- ja täyttötöiden tekijästä
-
Lisätietoja
-

Omistajan tiedot

Nimi
-
Katuosoite
-
Sähköpostiosoite
-
Matkapuhelinnumero
-
Yrityksen nimi
-
Katuosoite
-

Yhteyshenkilön tiedot

Nimi
-
Sähköpostiosoite
-
Matkapuhelinnumero
-

Sopimuskumppanit

Työn maksajan tiedot

Nimi
-
Katuosoite
-

Liitteet

Lue ja hyväksy tarjouspyyntöön liittyvät sopimusehdot
  • Tontilla oleva sopimusvesivirta säilyy kaksi vuotta, ellei toisin sovita.
  • Katkaisutöiden toimitusaika on kolme kuukautta, mutta pyrimme tekemään työt tilaajan toiveiden mukaisesti.
  • Helen Oy jättää johtonsa ja muut laitteensa asiakkaan omistamaan tai hallitsemaan rakennukseen ja tontille sen jälkeen, kun lämpösopimus on päättynyt, ellei toisin ole sovittu.
  • Helen Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle johtojen ja laitteiden mahdollisesti aiheuttamaa haittaa.